Banner
 
ndf-logo
logo-dawn-youth
EADVlogo
logo-nvk
Diabetesvereniging Nederland
Diabetes Fonds
  OVER DIABETES OP SCHOOL

Over Diabetes op School

Diabetesopschool.nl is een website van de Nederlandse Diabetes Federatie. De NDF vindt dat kinderen met diabetes op school moeten kunnen rekenen op het begrip en de begeleiding die zij nodig hebben. Maar ook dat scholen, leerkrachten en begeleiders ondersteuning verdienen om die taak en verantwoordelijkheid op een effectieve manier vorm te geven en uit te voeren, in samenwerking met ouders en verzorgers.

Dat diabetes op school een onderwerp is dat aandacht verdient is zeker. Uit het internationale DAWN Youth onderzoek onder kinderen en jongeren met diabetes blijkt dat voor veel kinderen hun tijd op school een barrière is voor een gezonde omgang met hun diabetes. Ook in Nederland: zes van de tien kinderen gaat op school niet op de juiste manier om met diabetes.

De NDF heeft ook onderzoek laten doen naar het onderwerp binnen het onderwijs. Uit het onderzoek van MarketResponse blijkt onder andere dat de problematiek wordt herkend en erkend en vooral ook dat er behoefte is aan informatieve en praktische ondersteuning – help ons om het goed te doen. Daarin voorziet deze website. Het onderzoek werd gedaan in het kader van Wereld Diabetes Dag. Voor meer informatie over diabetes op school, het DAWN Youth onderzoek en het rapport van MarketResponse: www.werelddiabetesdag.nl.

De inhoud van de website is gebaseerd op materiaal dat is ontwikkeld binnen DAWN Youth en is uitgewerkt door een redactieteam van deskundigen van de patiëntenorganisatie Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en van de Expertgroep Kinderdiabetesverpleegkundigen van de EADV – de beroepsorganisatie voor diabeteshulpverleners. Onder regie van de Nederlandse Diabetes Federatie.

DAWN Youth is een wereldwijd initiatief van Novo Nordisk, in samenwerking met de International Diabetes Federation (IDF) en de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). De letters 'DAWN' staan voor 'Diabetes Attitudes, Wishes and Needs'. Het doel van DAWN Youth is om meer inzicht te krijgen in de psychosociale problemen van jongeren met diabetes. Met deze inzichten kunnen, ondersteund door de IDF en ISPAD, specifieke richtlijnen en programma's ontwikkeld worden, waarmee beter tegemoet wordt gekomen aan de behandeling en begeleiding van jongeren met diabetes en hun families.

In geval van vragen, behoefte aan meer informatie, verdere ondersteuning of praktische instructie adviseren wij u contact op te nemen met het behandelteam van het betreffende kind. Geeft u in dat contact aan dat u als betrokkenen samenwerkt op basis van deze website.

Contact over deze website:
Nederlandse Diabetes Federatie
T: 033 448 08 45
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
W: www.diabetesfederatie.nl