De leerkracht kijkt mee bij het controleren van de bloedsuiker en bij het insuline spuiten. Met het insulinedagboekje weten we altijd hoeveel insuline de leerling moet hebben.
Door de klas goed te informeren vinden de leerlingen het normaal dat er een leerling met diabetes in de klas zit.
We hebben goed contact met de ouders en we kunnen ze altijd bellen met vragen over diabetes.
Het is belangrijk om informatie over diabetes te blijven herhalen bij de leerkrachten.
De mentor weet dat de leerling diabetes heeft en geeft dit door aan de vakdocenten. Daarnaast onderhoudt de mentor contact met de ouders en de leerling.

Bij traktaties hebben de ouders onderling contact, zodat de hoeveelheid insuline daar op aangepast kan worden.

Het is belangrijk dat aan de andere kinderen uitgelegd wordt wat diabetes precies is.
Door samen te overleggen is er wederzijds vertrouwen tussen de leerkrachten en de ouders.
De leerkracht controleert of de leerling met diabetes bij een tussendoortje de juiste hoeveelheid insuline spuit.
De leerkracht heeft sultana’s en dextro in de la van haar bureau. De leerling weet dit zelf te vinden als het nodig is.
De leerlingen met diabetes mogen altijd de klas uit om te prikken. Ook mogen ze eten en drinken als dat nodig is.
Voorheen kwam iemand van de thuiszorg om te prikken en te spuiten. Tegenwoordig kan de leerling dat zelf.

 
button-ouders
Kinderen 4-12 jaar
  OMGAAN MET DIABETES Kind in de klas

Kind in de klas

Kinderen met diabetes zijn net als alle andere leerlingen en willen ook zo normaal mogelijk benaderd worden.  Een belangrijke taak voor u om hier samen met uw kind en de leerkracht afspraken over te maken. Vriendjes, vriendinnetjes en andere kinderen in de klas weten waarschijnlijk niet goed wat diabetes is. Zij kunnen het zien meten van de bloedglucose of het insuline spuiten eng vinden. Of misschien begrijpen zij niet wanneer er opeens midden in de les iets gegeten moet worden.

Om meer begrip te creëren kan uw kind zelf natuurlijk ook het nodige doen. Hij kan bijvoorbeeld een spreekbeurt houden over diabetes, waarbij hij alle materialen laat zien en ook hoe die gebruikt worden. Uw kind legt dan verder zelf uit hoe belangrijk het is op tijd en de juiste hoeveelheden te eten en hoe hij daarmee omgaat bij traktaties en etentjes.

Als de klas weet en begrijpt wat diabetes is zal niemand ervan staan te kijken dat uw kind af en toe tijdens de les eet, naar het toilet gaat, meet of insuline spuit. Klasgenoten zullen merken dat als het allemaal goed geregeld is, uw kind gewoon met alles mee kan doen.

Kijk op www.sugarkids.nl